BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE “CA´N LLUCH”

“50 aniversari Grup Lluch, Bufes ses espelmes amb nosaltres?”

A Representacions Lluch fa 50 anys que procurem fer-te costat dins el teu obrador i contribuir als grans moments que tots celebrem al voltant d’una taula. És per això, que el nostre aniversari no pot ser manco, i ens encantaria celebrar-ho amb tots vosaltres.
Bufem plegats les espelmes? Arriba el Concurs d’aniversari de Ca’n Lluch.
Ens presentes el teu pastís d’aniversari? Nosaltres posem els premis, regals, la música i el piscolabis.

Empresa organitzadora del concurs

L’entitat Representacions Lluch (d’ara endavant LLUCH) domiciliada a C/ Gerrers, 8D Polígon Son Rubiol 07140, i proveïda del C.I.F. nº B07327802, és la promotora i organitzadora del concurs que més a baix s´indica.

Termini i procediment d’inscripció:

Inscriu-te abans de dia 31/10/2022 a la nostra pàgina web. Quan rebis el mail de confirmació tendras la plaça confirmada. És important que es trii bé la cobertura i el farciment que van a càrrec de Zeelandia, ja que una vegada entregada la fulla d’inscripció no es podrà canviar la selecció.

Requisits per a la inscripció:

El requisit d´inscripció serà que els participants siguin clients de l’organitzador, contant amb codi de client. Només es podrà presentar un pastís per codi.

Concurs d’aniversari Ca’n Lluch

El concurs es celebrarà dia 26 de novembre i es realitzarà en dues fases.

FASE 1: VOTACIÓ POPULAR

Presentació exterior

Els participants estan convocats a les 15:30 per entregar el seu pastís i la recepta impresa. Se’ls hi assignarà un nombre a les elaboracions i aquestes es col·locaran a la taula d’exposició de forma anònima. Es tindran 15 minuts per a finalitzar les presentacions, si fos necessari. Els instruments que hagi d’utilitzar cada un, van a càrrec de cada participant.

A les 16:30 s’obriran les portes als assistents a la festa d’aniversari. A partir d’aquest moment, començarà la votació popular, de la qual queden exclosos els propis participants del concurs i el mateix jurat. Entre les 16:30 i les 18:00 es recolliran les votacions dels assistents. Una vegada finalitzat el recompte, s’anunciaran els deu finalistes, que es correspondran amb les 10 pastissos més votats.

Adjudicació de punts (1a Fase)

Presentació exterior

Suma de vots

Cada assistent votarà la pastís que més li agradi.

FASE 2: JURAT

 • Recepta: Importància dels dos ingredients que s’han facilitat
 • Presentació interior
 • Gust
 • Originalitat
 • Temàtica: És una pastís d’aniversari?

Una vegada escollits els 10 finalistes, el jurat disposarà d’una hora per puntuar aquests pastis basant-se en la taula de criteris establerts, detallada més endavant en aquest mateix document. D’aquesta deliberació, se’n decidiran els 3 guanyadors del Concurs d’aniversari de Ca’n Lluch.

Adjudicació de punts (2a Fase)

Recepta: Importància dels ingredients cedits per Zeelandia

20 punts En funció del protagonisme que es doni als dos ingredients, s’anirà obtenint més puntuació. No utilitzar els ingredients, podrà ser desqualificatiu.

Presentació interior:

15 punts Es valorarà una bona presència a l’hora de tallar la pastís.

Gust:

15 punts Serà important que es notin el gust dels dos ingredients ja esmentats. Així com l’equilibri entre tots els ingredients presents.

Originalitat:

10 punts Es valorarà que siguin elaboracions pròpies o reinvencions originals de pastissos tradicionals.

Temàtica:

5 punts ¿Es una pastís d’aniversari?  Són 50 anys, no es celebren cada dia.

Membres del jurat:

 • Lluis Brunet
 • Miquel Angel Ca’n Xesquet
 • Maties Es forn des Pla de Na Tessa
 • Marta Cor Barra i Taula
 • David Pallás Zeelandia
 • Manel García Zeelandia

Creacions

Cada participant haurà d’escollir la cobertura i el farcit del seu pastís en el moment de la inscripció. El dia del concurs, s’ha de presentar a les 15:30 amb la seva elaboració ja finalitzada, que haurà de ser d’entre 1,5 i 3 quilos. El jurat valorà el gust, la presència interior del pastís, l’originalitat, la presència dels dos ingredients de Zeelandia, així com també es valorarà que sigui una pastís d’aniversari. Són 50 anys!

Ingredients i equipament

Establim la data límit d’inscripció dia 31/10/22. D’aquesta manera, nosaltres disposam fins dia 15 de novembre per fer-te arribar els ingredients que van a càrrec del nostre proveïdor; es facilitaran 2,5kg de cobertura i 1 llauna de 2,7 kg de farcit de fruita de l’elecció del participant.
El dia del concurs, els participants gaudiran de 15 minuts, si els necessiten, per a poder finalitzar la decoració del pastís a les instal·lacions d’Asnimo. Els utensilis que es necessitin durant aquests 15 minuts, els ha de dur de cada participant.

Premis

No sols passarem un bon horabaixa tots plegats, si no que a més, tots els participants tindran el reconeixement dins concurs, i els tres guanyadors tindran una especial menció a les nostres xarxes socials. Els premis es repartiran entre el codi de client i el participant directe del concurs. A més, tots els participants tindran un detall de participació.

(i).- Premis:
1er. Pastisser. Estada hotel 1 nit 2 pax + 200€. Codi client: 400€ genero
2on. Pastisser. Estada hotel 1 nit 2 pax + 150€. Codi client 300€ genero
3er. Pastisser. Estada hotel 1 nit 2 pax + 100€. Codi client: 200€ genero

(ii).- Classificació premis
1r→ Correspon a la primera suma més elevada de tots els criteris establerts.
2n → Correspon a la segona suma més elevada de tots els criteris establerts.
3r → Correspon a la tercera suma més elevada de tots els criteris establerts.

El premi no podrà ser canviat per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, servei, ni pot ser objecte de canvi o alteració.
El premi haurà de ser gaudit personalment per cadascun dels guanyadors.
La celebració del Concurs, així com la concessió dels premis, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

Anul·lació participació:

En cas de no poder participar, enviar un mail per avisar al correu concurs50@rlluch.com

Condicions generals:

 • La inscripció és individual.
 • El pastís que es presenti s’ha de dur finalitzada, a la Fundació Asnimo es comptarà amb 15 minuts per poder acabar de detallar la presentació. En cas de necessitar utensilis, haurà de ser el mateix participant qui les dugui.
 • El concurs estarà oficiat per un jurat designat per Representacions Lluch. Les decisions del jurat seran vinculants.
 • El participant que no respecti les condicions generals podrà ser eliminat del concurs.
 • El comitè organitzador pot canviar, adaptar les normes i modificar o cancel·lar el concurs en qualsevol moment del procés que sigui necessari. I es compromet a notificar immediatament a tots els concursants els canvis que es puguin realitzar.
 • Participant en el concurs, tots els participants consenten la difusió de la seva imatge i la seva creació per part de Representacions Lluch a les seves xarxes socials, així com el reconeixement com a participants al nostre concurs.
 • Participant en el concurs, s’accepten totalment les condicions que aquí es presenten.
 • La presentació serà anònima. A l’arribada, s’adjudicarà un número al pastís, que serà la informació que tindrà el jurat a l’hora de tastar i puntuar, juntament amb la recepta que hauran de dur els participants impresa.
 • Així mateix, l´organitzador del concurs es reserva el dret de deixar sense efecte el meritat concurs i per tant sense ser concedit el premi a cap participant, en cas de que el nombre de persones que hi participessin no fos superior a deu (10).
 • A títol enunciatiu, però no limitatiu, Representacions Lluch SL no es fa responsable dels possibles errors i fallides de la xarxa social, de connexió a Internet tant en l’accés dels participants a les diferents pàgines com en l’enviament si és el cas de respostes de participació, comunicació , així com a qualsevol altra comunicacions a través d’Internet; de la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web a través de les quals es participa al Concurs; ni tampoc dels retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del present Concurs, així com tampoc no es fa responsable de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui del mateix, que no sigui directament imputable a Representacions Lluch SL.
 • L’organitzador del Concurs no assumirà responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització del Concurs o poder gaudir total o parcial del premi.
 • Respresentacions Lluch SL no té cap associació amb la xarxa social Instagram, ni aquesta mateixa té cap responsabilitat sobre el present Concurs, ni tampoc és responsable pels continguts publicats degut al present Concurs. Instagram no patrocina, ni avala, ni administra de cap manera aquest Concurs ni té cap associació amb ell. Cada participant és coneixedor que proporciona la seva informació a Respresentacions Lluch SL i no a la xarxa social Instagram.
 • No seran permesos comentaris o opinions inadequats, ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L’organitzador del Concurs no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència dels comentaris que facin els participants del Concurs. Així mateix, els participants i les publicacions dels seus comentaris en cap cas podran infringir les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El responsable del possible tractament que es pugui fer de les vostres dades personals és REPRESENTACIONES LLUCH, S.L. domiciliada a c/ Gerrers (polígon Industrial ca), 94, Marratxí, 07141 , Balears i proveïda del C.I.F. nº B07327802. Si teniu alguna consulta relativa a protecció de dades personals podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic concurs50@rlluch.com.
LLUCH tractarà les seves dades personals, només sota el seu consentiment prestat mitjançant l’acció expressa i positiva que suposa la formalització de la seva participació al Concurs objecte de les presents Bases Legals per a la seva gestió.
Igualment, LLUCH complirà el que disposa la normativa vigent en quant al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la fi per a la qual va ser demanada, bloquejant-la, a fi de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d’aquestes responsabilitats. Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.
No compartirem la informació amb ningú, excepte amb el Jurat, en el seus cas amb els emissors dels premis, així com aquelles derivades del compliment per part nostra d’una obligació legal.
Per dur a terme la finalitat descrita anteriorment, LLUCH pot comptar amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les dades personals com a conseqüència de l’execució dels serveis contractats.

Les dades personals que LLUCH pugui arribar a tractar dels participants són directament comunicades per ells al formalitzar la seva participació.
Els participants poden en qualsevol moment retirar el consentiment atorgat per al tractament mitjançant comunicació adreçada a concurs50@rlluch.com.
Els participants poden exercitar, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, remetent una comunicació a concurs50@rlluch.com.
Els participants que entenguin que s’han vist vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades o tingui qualsevol reclamació relativa a la seva informació personal podrà adreçar-se davant del nostre Delegat de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals són: c/ Gerrers (polígon Industrial ca), 94, Marratxí, 07141 , Balears o mitjançant correu electrònic a l’adreça concurs50@rlluch.com.
Igualment, si no esteu d’acord amb el tractament de les vostres dades que realitzem podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Podeu trobar més informació sobre com exercitar els vostres drets o presentar una reclamació consultant la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es.

AUTORITZACIÓ PER A LA UTILITZACIÓ DE LA IMATGE I/O PROPIETAT INTEL·LECTUAL

D’acord amb la Llei 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els participants cedeixen a LLUCH els drets sobre la seva imatge que es derivin de la seva participació al Concurs a través de qualsevol mitjà de reproducció tant electrònic (Internet i altres anàlegs) com convencional (paper, fotografies i altres anàlegs), en qualsevol mitjà o sistema tècnic o tecnològic existent actualment, incloent-hi a títol enunciatiu sense caràcter limitatiu, l’explotació a Internet.
En aquest sentit, LLUCH podrà publicar els noms i receptes dels participants a efectes del desenvolupament del Concurs, llevat que de manera expressa, el participant mitjançant correu electrònic a la direcció electrònica concurs50@rlluch.com manifesti no voler que es publiqui el seu nom ni la seva recepta al compte d’Instagram de LLUCH.
A la vista de l’anterior, la participació al Concurs suposa l’autorització expressa per part de la cessió dels drets exposada; tot això tret de comunicació expressa manifestant el contrari.
Sense perjudici de l’anterior, a continuació, es relacionen, a títol enunciatiu i sense caràcter limitatiu, algunes actuacions que podran ser dutes a terme per LLUCH:
– Els participants del Concurs consenten, pel fet de participar-hi, la utilització, publicació i reproducció a tot el món i sense limitació, per part de LLUCH, de la seva imatge, nom, recepta i creació en qualsevol tipus de publicitat , promoció, publicació, inclòs Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatius de LLUCH.

MODIFICACIONS I ACEPTACIÓ DEL PARTICIPANT

LLUCH es reserva el dret a modificar o ampliar les presents Bases Legals del Concurs, sempre que no perjudiqui els drets dels participants.
El simple fet de participar al Concurs, d´acord amb els requisits abans senyalats, suposa que el participant accepta totalment les presents Bases Legals del Concurs.

DADES DE CONTACTE

Per a l’assistència de qualsevol dubte sobre l’administració del Concurs, mecànica o de la gestió, us podeu adreçar a la direcció de correu electrònic concurs50@rlluch.com o bé al telèfon 971604275.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la Legislació Espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els jutjats i tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca.

 

 

En Palma, a 14 d’ octubre de 2022